Digital Marketing & eCommerce Manager
Kolkata
Trupti Mohta
Media Strategist
Kolkata
Hire Digital
Senior Performance Marketing Manager
Kolkata
Hire Digital
Performance Marketing Manager
Kolkata
Hire Digital
Assistant Manager- Packaging Material Procurement (Not Development)
Kolkata
A premier FMCG client of Options India