Hotel Management executive
Kolkata
AAROHI FOUNDATION OF INDIA
Hotel Management Executive
Kolkata (Dum Dum), Kolkata (Salt Lake City), Madhyamgram
SKY CAREER AVIATION PVT.LTD
(PA-799) | HOTEL Management Training and job
Kolkata
HMT
R-236 | Hotel Manager
Kolkata
Raktim Das
HWE-301 Duty Manager
Kolkata
PVR Limited