Hotel vinayak

CAPTAIN

Katihar

Hotel vinayak

Vijayatej Clarks Inn

Food Beverage Captain

Patna

Vijayatej Clarks Inn

Chinmaye Inn

Stewards, Captain, Receptionist (female)

Bhagalpur

Chinmaye Inn

Individual

Waiter/Steward

Katihar

Individual

Individual

Waiter/Steward

Chapra

Individual